Opłaty za naukę w Studium Psychotroniki

 Opłaty na kierunkach
psychoterapia, psychotronika, biotronika

 

Opłata wstępna za naukę (wpisowe):

 • 300 zł

Opłata za egzamin wstępny:

 • 30 zł

Opłata za naukę (czesne):

 • 350 zł/miesiąc przez 9 miesięcy (za wakacje nie ma opłat) LUB
 • 265 zł/miesiąc przez 12 miesięcy (razem z wakacjami)

Opłata za naukę (czesne) dla studentów I roku:

 • z naboru jesiennego – za I rok nauki płatność po 230zł miesięcznie od października do czerwca (9 miesięcy)
 • z naboru zimowego – za I semestr nauki po 230 zł miesięcznie od marca do czerwca (4 miesiące)

Opłata za warsztat szkoleniowy 6 dniowy (raz na semestr):

 • ok. 1100 zł (cena zawiera koszt szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia)

Słuchacze opłacający z góry jednorazowo cały semestr otrzymują 5% rabatu!

Opłata wstępna za naukę zostaje zwrócona w następujących przypadkach:

 • zgłoszenia rezygnacji z nauki co najmniej na 48 godzin przed wyznaczoną datą rozmowy kwalifikacyjnej, po potrąceniu 5% wpłaty (koszt przelewu lub przekazu, koszt odesłania dokumentów)
 • nie zakwalifikowania kandydata przez komisję – w całości wpłaconej kwoty.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej i zajęciach nie zwalnia od opłat.

Numery kont bankowych
jednostek edukacyjnych Instytutu Psychologii Stosowanej:

KIERUNEK: PSYCHOTRONIKA          I BIOTRONIKA

$Studium Psychologii Integracyjnej
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

VWBank Centrala
28213000042001054299150001

 

KIERUNEK:             PSYCHOTERAPIA

$Studium Psychologii i Psychoterapii
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

VWBank Centrala
36213000042001054298990001

 


Numery kont dotyczą następujących wpłat:
 • opłata wstępna za naukę (wpisowe)
 • opłata za egzamin wstępny (rozmowę kwalifikacyjną)
 • opłata za naukę (dla słuchaczy IPS) – prosimy o następujący opis przelewu:
  • czesne, imię i nazwisko, semestr lub kod naboru, okres
 • opłata za warsztaty (dla słuchaczy IPS) – prosimy o następujący opis przelewu:
  • warsztat szkolny, imię i nazwisko, semestr lub kod naboru

W celu uzyskania indywidualnego numeru konta do wpłaty należności za KURSY prosimy o kontakt telefoniczny: 577 950 470


Studium Psychotroniki - Instytut psychologii Stosowanej. All right reserved

^